Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Thông báo: Tuyển sinh ơn gọi đợt 2 năm 2024

BTT OFMVN 00
2024-06-30 21:10 UTC+7 1283
Thông báo: Tuyển sinh ơn gọi đợt 2 năm 2024

Thông báo: Tuyển sinh ơn gọi đợt 2 năm 2024

thong-tin-tuyen-sinh-2024-1719756442.png
Chia sẻ