Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Cử hành Tu nghị Chiếu

BTT OFMVN 00
2024-03-20 21:40 UTC+7 1907
7 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024, Tỉnh Dòng cử hành Tu nghị Chiếu, tại Nhà Tĩnh Tâm Đamianô - Cộng đoàn Thủ Đức. Số tham dự là 47, gồm: các anh trong HĐTD, đại diện của các cộng đoàn, điểm, đại diện của các chị Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đại diện của anh chị em Phan Sinh tại Thế và Giới trẻ Phan Sinh.

7 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024, Tỉnh Dòng cử hành Tu nghị Chiếu, tại Nhà Tĩnh Tâm Đamianô - Cộng đoàn Thủ Đức. Số tham dự là 47, gồm: các anh trong HĐTD, đại diện của các cộng đoàn, điểm, đại diện của các chị Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đại diện của anh chị em Phan Sinh tại Thế và Giới trẻ Phan Sinh.

Sau phần thông tin và chương trình Tu nghị, hội nghị bắt đầu bầu chọn Ban Thư ký Tu nghị gồm: anh Phaolô Nguyễn Xuân Diệu, anh FX. Vũ Văn Mai, và Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan; tiếp theo bầu người linh hoạt viên cho ngày Tu nghị là: Anh Giuse Phạm Văn Bình, Phó Tỉnh Phục vụ.

Anh Tỉnh Phục vụ, Gioan TC. Nguyễn Phước, là Chủ toạ Tu nghị đã giới thiệu mục đích và tinh thần của việc tổ chức Tu nghị chiếu, cũng như cách thức làm việc tại buổi tu nghị.

Hội nghị tiếp tục chương trình với việc lắng nghe 2 bài tham luận của các chị Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, do chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan trình bày, và bài tham luận của anh chị em Phan Sinh tại Thế, do anh Giuse Trần Như Kiên trình bày.

Dựa trên nội dung đúc kết từ các báo cáo của tu nghị cấp địa phương, và từ hai bài tham luận, các thành viên Tu nghị được chia về 6 nhóm để tiếp tục cùng thảo luận sâu hơn về 3 đề tài sau: 

1)  Trong xã hội Việt Nam ngày nay, các giá trị nào của đoàn sủng Anh Em Hèn Mọn cần phải được nhấn mạnh và thể hiện?

2)  Trong tiến trình huấn luyện khởi đầu và thường xuyên, chúng ta phải có kế hoạch nào để đạt được những giá trị đó?

3)  Chúng ta phải có kế hoạch nào để phổ biến các giá trị Phan Sinh?

Các thành viên có khoảng 2 giờ đồng hồ để cùng lắng nghe, trao đổi về 3 đề tài trên, và đưa ra những nhận định, góp ý, đề nghị để mỗi cá nhân và tập thể Tỉnh Dòng sống sát với các giá trị Phan Sinh và thể hiện các giá trị đó ra với mọi người và mọi thụ tạo. Sau đó, mọi người dùng cơm trưa và nghỉ trưa.

Buổi làm việc ban chiều bắt đầu lúc 2 giờ 00 với giờ kinh trưa. Sau đó, thư ký của 6 nhóm thảo luận lần lượt chia sẻ về những trao đổi, thảo luận. Các ý tưởng cốt yếu của từng nhóm được trình bày ngắn ngọn và đầy đủ ý nghĩa trên những trang giấy A0 bằng những hình vẽ đơn sơ, dễ hiểu, và có ý nghĩa.

Ban thư ký Tu nghị đã đúc kết nhanh ý tưởng của các nhóm về nội dung thảo luận của ba đề tài trên. Các tham dự viên trao đổi, góp ý làm sáng tỏ các vấn đề mà các nhóm đã trình bày.

Sau cùng, anh Tỉnh Phục vụ đã nhắc lại một vài ý chính từ những thảo luận và góp ý của tất cả mọi người trong ngày Tu nghị Chiếu. Qua buổi tu nghị này, mọi người được mời gọi sống chứng tá Phan Sinh từ cấp độ cá nhân đến huynh đệ đoàn Tỉnh Dòng. Tỉnh Dòng chúng ta cần tận dụng các phương tiện xã hội trong tầm tay của chúng ta để phát huy và phổ biến tinh thần Phan Sinh. Để làm được điều đó được hữu hiệu, chúng ta cần thúc đẩy sự cộng tác của các thành viên trong Tỉnh Dòng, của anh chị em trong Gia đình Phan Sinh Việt Nam chúng ta.

Ngày Tu nghị Chiếu đã khép lại sau lời tri ân của anh Tỉnh Phục vụ. Sau đó, mọi người cùng hát “Kinh Hoà Bình” để cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mọi người tham dự được bình an và giúp cho mọi người ý thức và nỗ lực hơn nữa trong đời sống thánh hiến Phan Sinh của mình.

5i0a0109-1710945139.JPG
5i0a0126-1710945502.JPG
5i0a0158-1710945523.JPG
5i0a0180-1710945537.JPG
Chia sẻ