Phim tài liệu về các Anh em Phan Sinh ở Gia-nã-đại

2019-05-11 143 Thảo luận

Kênh truyền hình “Muối và Ánh sáng” đã dõi theo các anh em Phan Sinh của hai Tỉnh Dòng Gia-nã-đại (Tỉnh dòng thánh Giuse phía Đông và Tỉnh dòng Đức Kitô Vua phía Tây) trong hành trình của họ tiến về sự hợp nhất và thành lập một Tỉnh Dòng Phan Sinh mới, Tỉnh dòng Chúa Thánh Thần.

Bộ phim được quay liên tục cho đến khi quy trình hợp nhất được hoàn tất ở Tu nghị Hợp nhất tháng 10 năm 2018. Bộ phim dài nhiều giờ này làm nổi bật lịch sử của các Anh em Phan Sinh và bao gồm nhiều chứng từ đến từ các Anh em Phan Sinh cũng như từ những người thừa hưởng lợi ích của sự hiện diện Phan Sinh trong cuộc đời của họ, và từ ảnh hưởng tích cực của Dòng.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...