Tiếng khóc than của Mẹ Đất và những tiếng kêu la của người nghèo trên bình diện JPIC

2017-09-11 2.150 Thảo luận

HỘI NGHỊ JPIC TẠI LỤC ĐỊA CHÂU MỸ LẦN THỨ 5: “TIẾNG KHÓC THAN CỦA MẸ ĐẤT VÀ NHỮNG TIẾNG KÊU LA CỦA NGƯỜI NGHÈO TRÊN BÌNH DIỆN JPIC”

Hội nghị JPIC tại lục địa Châu Mỹ lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 1 – 8 tháng 9 năm 2018 tại Anápolis, Brazil với chủ đề: “ Tiếng khóc than của Mẹ đất và những tiếng kêu la của người nghèo trên bình diện JPIC”. Khoảng 40 tham dự viên tham gia bao gồm không chỉ là anh em Hèn mọn mà còn có những thành viên khác thuộc Gia Đình Phan Sinh. Mục tiêu của Hội nghị này là tiếp tục những bổn phận hướng dẫn do bởi Hội nghị toàn lục địa lần trước, năm 2014 tại Bogotá, cũng như để chỉ ra những điểm ưu tiên mà Hội đồng JPIC Quốc tế đã ban hành năm 2016 tại Verona, đó là: Di dân, Khai khoáng, và Phong cách sống mới. Hội nghị này cũng là dịp để chia sẻ về những công trình xung quanh những giá trị JPIC mang đến từ mỗi thực thể và cũng là thời gian thường huấn cho những Linh hoạt viên JPIC.

Ban Truyền Thông Ofmvn dịch (5th-jpic-continental-meeting)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...