Anh Cesar Garza Miranda được chỉ định làm GM phụ tá Monterrey

2020-11-05 371 Thảo luận

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm anh César Garza Miranda, OFM, làm Giám mục phụ tá của Monterrey, Mexico, Giám mục hiệu tòa Magneto. Anh là linh mục quản xứ, khoa trưởng và thành viên của linh mục đoàn đại diện cho đời sống thánh hiến,.

Anh César sinh ra ở San Nicolás de los Garza vào ngày 18 tháng 10 năm 1971. Anh chuyên môn về kế toán, nghiên cứu triết học và thần học tại phân khoa Phan sinh của Guadalajara và Monterrey.

Anh được thụ phong linh mục vào ngày 14 tháng 12 năm 2002, và  gia nhập Dòng Anh Em Hèn mọn, Tỉnh Dòng các Thánh Phanxicô và Giacôbê ở Mexico.

Anh đã lấy bằng cử nhân triết học tại Đại học Phan sinh Guanajuato và một thạc sĩ và tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Antonianum ở Rôma. Anh cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp dành cho các nhà huấn luyện tại Đại học Gregorianô ở Rome.

Anh là phó giám đốc trường Cao đẳng Phanxicô ở Etzatlán, giáo sư tại Viện Triết học Phanxicô, và là cha sở của hai giáo xứ. Cho đến nay, ngài đã giữ chức vụ chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe, chủ nhiệm và thành viên của hội đồng linh mục đại diện cho đời sống thánh hiến.

Loading...