Anh Em Vùng Đông Á Hợp Tác Cho Việc Chuẩn Bị Tổng Tu Nghị 2021

2019-11-11 1.164 Thảo luận

Các Giám tỉnh của Hội Đồng Đông Á (EAC) cam kết hỗ trợ Tỉnh dòng Phillippines trong việc tổ chức Tổng Tu Nghị lần đầu tiên diễn ra tại Châu Á, Manila. Đây là một trong những nghị quyết được đưa ra trong Cuộc Gặp Thường Niên của các Giám tỉnh, được tổ chức từ ngày 14 – 17 tháng Mười tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. 

Các Giám tỉnh hứa sẽ trợ giúp Tỉnh dòng Philippine về mặt tài chính cũng như về nhân sự - những anh em có thể phục vụ như những thông dịch viên và những phiên dịch viên trong suốt thời gian Tổng Tu Nghị. Các anh em vùng Nam Á (SAAOC) sẽ có cuộc gặp gỡ vào tháng Ba năm 2020 và sẽ thảo luận cùng một chủ đề như là một phần của chương trình nghị sự của họ. 

Trung Tâm Học Vấn Phan Sinh

Trong cuộc gặp lần này, các Giám tỉnh EAC cũng đã quyết định việc bắt đầu mở ra các khóa học ngắn hạn trong tháng Tám năm 2020 như bước chuẩn bị cho việc xây dựng Trung Tâm Học Vấn Phan Sinh tại Châu Á  thành một học viện như Hội đồng vùng Châu Á Châu Đại Dương (FCAO) dự kiến.

Giữa các khóa học ngắn hạn được Trung Tâm Học Vấn Phan Sinh tổ chức là một Chương Trình Làm Mới Lại (trong 3 tháng) dành cho các anh em sẽ kỉ niệm những dịp lễ đặc biệt của mình. Các khóa học này chú trọng đến việc làm gia tăng các yếu tố nhân bản, Ki-tô hữu và Phan sinh của đời sống chúng ta. Các Giám Tỉnh cũng dự định tổ chức chương trình huấn luyện cho các Phụ Trách nhà và các Anh đặc trách huấn luyện (3 tuần) về việc lãnh đạo và quản trị, đặc biệt trong lãnh vực thuộc Tiêu Chuẩn Chuyên Môn và Quy Tắc Ứng Xử. Ba Anh Thư kí của EAC cũng sẽ cung cấp các khóa học trong các lãnh vực của JPIC, Huấn Luyện và Học Vấn; cũng như Sứ Vụ và Phúc Âm Hóa, phù hợp với bối cảnh Châu Á. 

Cuộc Gặp Gỡ Các Anh Em Tu sĩ EAC

Các Giám tỉnh đã đồng ý tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Lần Thứ Hai Các Anh Em Không Linh Mục vào năm 2020 tại Việt Nam. Anh Thư Kí Huấn Luyện và Học Vấn sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ này.  Các  Giám tỉnh cũng đã đồng ý gửi các anh linh hoạt viên và cộng tác viên tới tham dự Khóa JPIC Quốc Tế được tổ chức tại Philippines từ ngày 4 – 9 tháng Năm, 2020. 

Các Giám Tỉnh tỏ lòng biết ơn Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam vì đã tổ chức cuộc gặp gỡ thường niên năm nay cách một ân cần và chu đáo. Cũng trong năm nay Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập.

Loading...