ANH TỔNG PHỤC VỤ THĂM VIẾNG HUYNH ĐỆ TẠI LI-BĂNG

2023-09-07 49 Thảo luận

Chuyến thăm kéo dài từ ngày 27 đến 29 tháng 8. Anh Tổng Phục vụ đến Beirut vào chiều Chúa nhật ngày 27 tháng 8, và được đón tiếp bởi các anh hữu trách địa phương: Anh Phụ trách Jihad Krayem, anh Cố vấn Hạt dòng Thánh địa Rashid Mistrih, và anh Najib Ibrahim - Đại diện Giám hạt tại Li-băng. Cùng với họ và anh em trong cộng đoàn, anh TPV đã trao đổi và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình huynh đệ.

Ngày hôm sau, tất cả anh em Li-băng đã gặp nhau tại Harissa cùng với Đức cha Hanna Jallouf OFM, Đại diện Tông tòa Latinh tại Syria, để chia sẻ và dâng Thánh lễ với anh TPV. Cuối lễ, mỗi anh em nhận phép lành của Cha thánh Phanxicô, một Thánh giá Tau và Luật dòng như biểu tượng và kỷ niệm chuyến thăm của anh TPV.

Sau đó, anh TPV đã đến thăm Sứ thần Tòa thánh tại Li-băng và các anh em chịu trách nhiệm về Mục vụ Giới trẻ; vào bữa cơm tối, Anh gặp một số anh em OFM.Conv và các nữ tu Phan sinh.

Hiện tại, các anh em Phan sinh Li-băng có hai Nhà dòng: một ở Beirut với hai nhà con, Ti-rô và Deirmimas; và một ở Harissa, gồm Nhà dòng và là nhà Tìm hiểu- nơi Đại diện Giám hạt Thánh địa hiện đang cư trú, và nhà con tại quận Tripoli.

Các Anh em Hèn mọn hiện diện tại Li-băng từ thời kỳ đầu của Dòng; trên thực tế, tu viện Beirut được coi là một trong bốn tu viện đầu tiên của Hạt dòng Thánh địa. Sau đó, Dòng mở rộng xuống miền nam Li-băng, ở Ti-rô và Xi-đôn; rồi lên phía bắc, ở quận Tripoli; đến thế kỷ 17, Dòng có mặt ở Harissa.

Lịch trình của anh TPV tiếp tục đến thủ đô Đa-mát để thăm Syria, cùng với anh Rashid, cho đến ngày 1 tháng 9.

Bài: Fr. Toufic Bou Merhi, OFM

Ảnh: Fr. Georges Jamal, OFM

(Nguồn: https://ofm.org/il-ministro-generale-in-libano.html)

Loading...