Anh Tổng Phục Vụ viếng thăm Thánh Địa

2021-11-01 458 Thảo luận

Anh Tổng Phục Vụ cùng với Anh Phó Tổng Phục Vụ đang viếng thăm Đất Thánh, chuyến thăm đầu tiên của các Anh bên ngoài nước Ý. Đây là những ngày gặp gỡ và là cơ hội để tiếp xúc, bao gồm cả xây dựng đại kết, như gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp của Jerusalem, lắng nghe anh em và thăm các công trình của anh em tại Thánh Địa. Sự hiện diện của chúng ta tại vùng đất được chúc phúc này là vô cùng quý giá và là cơ hội để cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc sống tại đây. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 20 tháng 10-2021 và kéo dài đến ngày 25 tháng 10.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/visita-in-terra-santa-del-ministro-generale/)

Anh TPV hôn phiến đá liệm xác CHÚA tại Nhà thờ Mộ thánh
Anh TPV và Phó TPV hội kiến Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp của Jerusalem, Đức Theophilus III

Loading...