Ban Tổng Cố vấn tại dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập của MZF và tại cuộc họp của COTAF

2019-10-09 870 Thảo luận

Trung tâm truyền giáo Phan Sinh (MZF), một tổ chức nhằm giúp đỡ Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La tinh, có trụ sở ở Đức, đã cử hành kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập từ mồng 6 đến mồng 8 tháng 09, 2019. Ban Tổng Cố vấn Dòng, hai Giám mục Ba-tây, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen được mời tham dự cùng với 600 quan khách ở Tòa đô sảnh Bad Godesberg.

Các ngày tiếp theo được dành cho việc trình bày những dự án cho các quốc gia khác nhau ở Trụ sở của MZF. Hơn 17,000 dự án được tài trợ trong suốt 50 năm qua. Cuộc lễ mừng được kết thúc bằng Thánh Lễ tại Nhà thờ Thánh Remigio ở Bonn và tiếp sau đó là buổi chiêu đãi của Thị trưởng thành phố trong tòa đô sảnh lịch sử của Bonn.

Sau đó, ban Tổng Cố vấn gặp Hồi đồng Phan Sinh xuyên Alpes (COTAF) là đơn vị giám sát MZF. Danh tính Phan Sinh, đời sống huynh đệ, những cộng đoàn chiêm niệm truyền giáo và những vấn đề liên quan đến toàn Dòng đã được bàn luận trong buổi họp. Các anh em cũng nhân cơ hội này đi thăm Thánh đường Cologne và cầu nguyện tại phần mộ Chân Phước Thần học gia Phan Sinh, John Duns Scotus.

Loading...