Chữa lành bạo lực của thế giới hiện nay

2019-08-21 260 Thảo luận

Một trích dẫn từ “Chữa lành bạo lực của thế giới hiện nay: một mô mẫu cho đối thoại với Hồi giáo”, do anh Michael F. Cusato, ofm

Chúng ta nên lập lại sứ điệp: người mà chúng ta nghĩ là kẻ thù của chúng ta, trên thực tế lại là bạn của chúng ta. Để hiểu sự đóng góp đích thực của từ ngữ mà Phanxicô sử dụng và để tránh cạm bẫy của việc coi hai chữ “bạn” (friend) và “tình bạn” (friendship) giống như nhau, thiết nghĩ tốt hơn nên nối kết chữ latinh amicus (bạn, friend) với một chữ khá quen thuộc và quan trọng đối với chúng ta trong từ điển Phan Sinh là frater (anh/em). Nhìn trong ánh sáng này, người mà chúng ta được dạy - bởi xã hội, bởi Giáo hội - phải coi như thù địch thì trên thực tế lại là các fratressorores, là các anh em và các chị em của chúng ta!

Trong sứ điệp này, có thể là ngắn gọn, Phanxicô nói với các anh em ngài rằng ngài đi sang Đất Thánh nhằm để tỏ bày bằng các hành động của chính đời sống ngài sự kiện sau: người mà Giáo hội gọi là kẻ ngoại đạo và kẻ thù hàng đầu thì, trong thực tế, lại là một người anh em: một phần của gia đình nhân loại, một phần tử của huynh đệ đoàn nhân loại. Nói cách khác, Phanxicô đi rao giảng sứ điệp hoán cải bằng các lời nói và cách đặc biệt bằng các hành vi của ngài: cụ thể là không một ai, - kể cả người bị Giáo hội khinh d và bị xem như kẻ thù của Đức Kitô, kể cả những ai phạm tội tàn ác với người khác, - cũng không đánh mất đi tình trạng thụ tạo của mình, hoặc sống bên ngoài huynh đệ đoàn nhân loại. Tuy nhiên, một tình trạng như thế cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm: trách nhiệm của mỗi một phần tử của huynh đệ đoàn thánh thiêng này – Kitô hữu và người Hồi giáo - phải sống trong một cách có thể bảo trì và đề cao các mối dây liên hệ nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Thực hành điều này tức là hoán cải. Phanxicô đi về hướng Đông để nói lên điều này – và để sống nó - kể cả khi phải hy sinh mạng sống của mình. Và khi điều này được thực hiện, - nếu, trong quá trình hoàn toàn trung tín với đời sống mà ngài đã hứa từ lần gặp gỡ với các người phung, đối xử với mỗi một người như một thụ tạo thánh thiêng của huynh đệ đoàn nhân loại - thì, trung thành với lời thề của mình, ngài và tất cả những ai theo ngài trong điều này sẽ được sự sống đời đời. Đó là điều mà mỗi một tu sĩ được hứa trong ngày khấn hứa của mình.

Đây là một sứ điệp sâu xa, rất thích hợp với những gì mà Phanxicô đã học được trong trải nghiệm có ảnh hưởng sâu đậm của sự hoán cải của ngài. Vậy thì: Phanxicô đã không đi đến Đất Thánh nhằm để gây ra cái chết có thể xảy ra cho chính mình. Đúng hơn, ngài đi để đem sứ điệp hoán cải và sống cách triệt để cái nhìn cơ bản của ngài về tình huynh đệ phổ quát của mọi loài thụ tạo.

A.H dịch

Loading...