Cuộc Họp Của Các Hội Đồng Phan Sinh Châu Á, Châu Úc Và Châu Đại Dương

2023-05-19 276 Thảo luận

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5/2023, năm kỷ niệm lần thứ 800 Luật Dòng và Lễ Giáng sinh ở Greccio, bốn mươi chín anh em gồm Giám tỉnh, Quản lý và cộng tác viên giáo dân của các Thực thể khác nhau của Hội đồng Phan sinh Châu Á, Úc và Châu Đại Dương (FCAO), cùng với anh Tổng Quản lý John Puodziunas, anh Tổng Cố vấn John Wong, và các Thư ký, Linh hoạt viên và Quản lý của Hội đồng Đông Á (EAC) và Hội đồng Nam Á, Hội đồng Úc và Châu Đại Dương  (SAAOC) đã tập trung tại khách sạn Jayakarta ở Bali, Indonesia để cử hành tình huynh đệ, tăng cường sự hợp tác và phân định các dấu chỉ của thời đại ở châu Á. Trong cuộc họp này, chúng tôi đã chia sẻ và suy nghĩ về những khía cạnh quan trọng trong đời sống và mục vụ của FCAO liên quan đến Huấn luyện, Truyền giáo, JPIC và Tài chính.

Sau năm ngày cùng nhau cầu nguyện để phân định, hội nghị đã đưa ra những định hướng như sau:

Về khóa học dành cho các huấn luyện viên trong khu vực:

• thành lập một ủy ban gồm các anh Joel Sulse (Thư ký HL&HV của EAC), Charles Bernard (Thư ký HL&HV của SAAOC), và hai thành viên được chỉ định là anh Azeem Lawrence (Giám hạt Pakistan) và anh Derrick Yap (Giám hạt Malaysia-Singapore-Brunei), nhằm soạn thảo một khóa huấn luyện dành cho các huấn luyện viên để trình lên các Giám tỉnh của FCAO như một đề xuất trước cuối tháng 8/2023.

Về hợp tác trong huấn luyện khởi đầu:

• các Thư ký HL&HV của EAC và SAAOC phát triển các chương trình cấp hội đồng cho các cuộc gặp gỡ trực tuyến của các anh em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu;

• các Thư ký HL&HV và các Thư ký Truyền giáo và Phúc Âm hóa của EAC và SAAOC nghiên cứu khả năng cho việc phát triển một chương trình huấn luyện chung sau tập viện như một đáp ứng lâu dài cho nhu cầu của Dòng về các thừa sai ad gentes.

Về cuộc gặp gỡ các anh em không linh mục:

• các Thư ký HL&HV của EAC và SAAOC, mỗi người lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp mặt anh em KLM ở cấp hội đồng của mình như một phần không thể thiếu cho cuộc gặp gỡ anh em KLM Quốc tế vào năm 2025;

• mỗi thực thể sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ anh em KLM của mình trước các cuộc gặp gỡ ở cấp hội đồng và quốc tế.

Về nhu cầu thừa sai cho Papua New Guinea (PNG):

• Giám tỉnh và Thư ký Truyền giáo và Phúc Âm hóa của mỗi thực thể tăng cường vai trò của họ để thúc đẩy các anh em có khả năng quản trị, lãnh đạo và huấn luyện tình nguyện phục vụ sứ mệnh truyền giáo ở PNG;

• các tình nguyện viên truyền giáo phải có thời gian chuẩn bị cho sứ mệnh, định hướng, xây dựng nhóm và hội nhập dần dần vào các huynh đệ đoàn PNG.

Về Cuộc họp FCAO năm 2024:

• Cuộc họp FCAO năm 2024 sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4/2024 với sự hiện diện của Tổng Phục vụ, Tổng Cố vấn và đại diện của các Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương:

a) các Chủ tịch EAC và SAAOC cùng các Thư ký Hội đồng tương ứng, các Thư ký HL&HV, các Thư ký Truyền giáo và Phúc Âm hóa, và các Linh hoạt viên JPIC;

b) Các Giám tỉnh EAC và SAAOC (Giám tỉnh, Giám hạt và Trưởng điểm), và các Thư ký tương ứng (HL&HV, Truyền giáo và Phúc âm hóa), và các Linh hoạt viên JPIC.

• các Chủ tịch của hai Hội đồng sẽ soạn thảo chương trình họp FCAO và phổ biến chương trình đó cho tất cả các Giám tỉnh vào cuối tháng 8/2023.

Về Đóng góp liên đới tự nguyện:

• các Chủ tịch EAC và SAAOC sẽ mang đến kỳ họp các Chủ tịch Hội đồng vào tháng 5/2023 thông tin phản hồi và mô hình phù hợp cho Đóng góp liên đới tự nguyện.

Về hợp tác tài chính và huấn luyện:

• các Chủ tịch EAC và SAAOC cộng tác với Văn phòng Phát triển Trung ương và các Quản lý của các Hội đồng cho các cuộc họp cấp hội đồng về quy trình và thủ tục đối với các đơn xin tài trợ dự án và theo dõi;

• các Quản lý của các Hội đồng lên kế hoạch cho các cuộc họp thường kỳ giữa họ và các Giám tỉnh nhằm mục đích liên lạc, hợp tác và huấn luyện, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý;

• các Quản lý của EAC và SAAOC hỗ trợ việc quản trị như là cơ sở để hỗ trợ Trung ương Dòng và các công việc của Trung ương Dòng, có thể thông qua việc phát triển một mẫu báo cáo tiêu chuẩn về thực tế tài chính của mỗi thực thể cho Trung ương Dòng. Các Chủ tịch Hội đồng sẽ trình bày vấn đề này tại cuộc họp Chủ tịch Hội đồng vào tháng 5/2023 để xem xét thêm.

Soạn thảo bởi: Br. Derrick Yap OFM, Br. Neil Badillo OFM, Br. Marco Angelo Vito OFM (Thư ký EAC), Br. Titus Angga Restuaji OFM (Thư ký SAAOC)

(Nguồn: https://ofm.org/incontro-delle-conferenze-francescane-di-asia-australia-e-oceania-fcao.html)

Loading...