Đức Giám Mục Vittorio Francesco Viola Ofm Được Bổ Nhiệm Làm Tổng Thư Ký Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Các Bí Tích

2021-06-01 343 Thảo luận

Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức cha Vittorio Francesco Viola, OFM, hiện là Giám mục Tortona, làm Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Các Bí tích, đồng thời phong cho ngài tước hiệu Tổng Giám mục-Giám mục Danh dự Tortona.

Đức cha Vittorio Francesco Viola, OFM, sinh tại Biella (Ý) vào ngày 4-10-1965. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Dòng Anh em Hèn mọn tại Umbria, học tại Viện Thần học Assisi và hoàn thành năm thứ 5 Thần học. Sau đó, ngài theo học tại Học viện Giáo hoàng Phụng vụ thánh Anselmo ở Rôma, nơi ngài lấy bằng Licentiate và sau đó, bằng tiến sĩ về Phụng vụ Thánh, vào ngày 19-2-2000.

Ngài khấn trọng thể trong Dòng Anh em Hèn mọn tại Umbria vào ngày 14-9-1991, ở nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần; thụ phong linh mục ngày 3-7-1993 và tấn phong giám mục ngày 7-12-2014.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/s-e-r-mons-vittorio-francesco-viola-ofm-nominato-segretario-della-congregazione-per-il-culto-divino-e-la-disciplina-dei-sacramenti/

Loading...