Gặp gỡ huynh đệ của các Tổng phục vụ tại Trung ương Dòng OFM

2020-12-22 219 Thảo luận

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, các Tổng phục vụ của Dòng Nhất và Dòng Ba Tại Viện đã gặp nhau tại Trung ương Dòng OFM để cùng nhau chia sẻ huynh đệ trước Lễ Giáng sinh. Trong quá trình trao đổi, các vị đã đề cập đến ước nguyện xin Giáo Hội cho phép Dòng trở lại với đặc sủng nguyên thủy như là một dòng tu hỗn hợp (Vita Consecrata, Art. 61). Các vị còn nói về những thách thức trong hiện tại và những ước mơ tương lai của từng Dòng, bao gồm cả sự khẳng định quyền bình đẳng và bổn phận như nhau của mọi tu sĩ trong mọi cấp độ phục vụ anh em. Sau khi cùng nhau cầu nguyện cho các anh em đã qua đời hoặc mắc bệnh do CoVid-19, các Tổng PV đã cho thông tin cho nhau về những nỗ lực của anh em khắp nơi trên thế giới để thiết lập các huynh đệ đoàn liên nhánh Phan sinh như ở Emmaus (Đất Thánh), Rieti và Assisi (Italia) v.v., cũng như việc thực hiện các dự án hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện thường xuyên và khởi đầu, sứ vụ Phúc Âm hóa, và các lĩnh vực khác. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng giờ cầu nguyện chung tại nhà nguyện của Trung Ương Dòng OFM.

Lần đầu tiên, các Tổng PV của các nhánh gia đình Phan sinh đã công bố một bức thư Giáng sinh chung, được dịch ra 18 thứ tiếng. Đây là một bước đi thực sự tích cực mở ra một tương lai hứa hẹn nhiều sự hiệp thông lớn hơn nữa.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/i-ministri-generali-si-riuniscono-in-un-incontro-fraterno-presso-la-curia-generale-ofm/)

Loading...