Hội thảo của các nhà biên soạn hạnh các thánh: Công cụ và những phương pháp cho việc nghiên cứu các tài liệu nguồn

2020-06-16 46 Thảo luận

Trường Cao đẳng Nghiên cứu học thuật Trung cổ và Phan Sinh, hợp tác với Hiệp hội “Sử liệu về các thánh” (Bỉ), cung cấp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu từ các trường đại học khác một loạt các hội thảo trực tuyến dành riêng cho các nguồn hạnh thánh.

Dự án này nhằm mục đích đưa sinh viên vào cuộc “hội thảo các nhà viết hạnh các thánh”, để làm quen với các công cụ và phương pháp làm việc, và tìm hiểu cách sử dụng chúng trong việc nghiên cứu các tài liệu nguồn. Các hội thảo được thiết kế như một khóa học chuyên ngành giới thiệu về văn học hạnh các thánh, thông qua những bài học thực tế cung cấp phương pháp nghiên cứu cũng như nội dung, công cụ làm việc cùng với các yếu tố lý thuyết. Lịch dự kiến: ​​mỗi tháng có một hội thảo, từ tháng Mười đến tháng Năm, từ 16:00 đến 18:30. Những người tham gia sẽ sử dụng bục giảng được thiết kế cho việc giảng dạy từ xa, do Đại học Giáo hoàng Antônianum cung cấp

Yêu cầu nhập học tối thiểu: có bằng thạc sĩ nhân văn hoặc bằng cấp có được từ những phân khoa của giáo hội; hoặc ghi danh vào các khóa học để đạt được trình độ trên.

Tuyển sinh: từ 14 tháng 9 đến 16 tháng 10 năm 2020

Chi phí đăng ký ghi danh là € 200,00

Ban thư ký trường đại học sẽ cấp giấy chứng nhận tham dự - 3 ECTS - cho những người đã tham dự tất cả tám hội thảo và trao một bài viết cuối cùng của ít nhất là năm hồ sơ.

Thêm thông tin:

Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani

Đại học Pontificia Antoniaum

Via Merulana, 124

00185 Roma

ĐT +39 06 70373528

http://www.antoniaum.eu

https://antoniaum.academia.edu/ScuolaSuperiorediStudiMed cổieFrancescani

A.H. dịch

Loading...