HUYNH ĐỆ ĐOÀN LIÊN NHÁNH PHAN SINH

2023-09-04 535 Thảo luận

Lộ Trình Dẫn Tới Sự Hiệp Nhất Phan Sinh, Theo Bước Chân Thánh Phanxicô

Huynh đệ đoàn liên nhánh Phan sinh là một cộng đoàn gồm những anh em thuộc các nhánh Phan sinh khác nhau (OFM, OFM.Con và OFM.Cap). Trên toàn thế giới chỉ có hai cộng đoàn như vậy và đều ở Italia, tại Assisi và Rieti: Anh em phục vụ Giáo hội, người dân, những người túng thiếu và các nhu cầu của dân Chúa với tinh thần hỷ xả.

Mục tiêu của những cộng đoàn non trẻ này là hòa giải với lịch sử của các đoàn sủng và với các nhánh Phan sinh ở Assisi, cũng như nhắm tới hai kỷ niệm quan trọng (hiện đã trôi qua): năm 2016 với “Ân xá Assisi”, 8 thế kỷ sau năm 1216; và vào năm 2017 đánh dấu 5 thế kỷ kể từ Sắc lệnh “Ite vos in vineam meam” của Đức Giáo hoàng Lêô, dẫn đến sự chia rẽ trầm trọng trong Gia đình Phan sinh. Sắc lệnh “Ite vos” dứt khoát tách các Anh em Tu viện khỏi các Anh em Tuân thủ, sáp nhập các anh em này cùng với những anh em Phan sinh còn lại vào hội dòng với tên gọi “Dòng Anh em Hèn mọn”.

Việc thành lập Huynh đệ đoàn liên nhánh Phan sinh là kết quả của lộ trình được thúc đẩy bởi phát biểu của ĐGH Phanxicô vào ngày 4 tháng 10 năm 2013 trước bốn Tổng Phục vụ (gồm cả Dòng Phan sinh Tại thế) tại mộ thánh Phanxicô ở Assisi: “Anh em phải hiệp nhất trở lại”.

Vào tháng 11 năm 2017, trong cuộc gặp gỡ 400 thành viên của các nhánh Phan sinh thuộc Dòng nhất và Dòng ba tại viện tại Sảnh đường Clêmentê của Dinh Tông tòa, Đức Giáo hoàng đã đề cập rõ ràng đến tiến trình đang diễn ra: “Không có lòng thương xót thì cũng không có tình huynh đệ hay nghĩa hèn mọn. Nếu công lý dẫn anh em đến thừa nhận quyền lợi của mỗi người, thì đức ái vượt lên trên các quyền này và kêu gọi anh em đi vào hiệp thông huynh đệ, bởi vì đó không phải là những quyền mà anh em muốn chiếm hữu, nhưng là những người anh em, những hữu thể mà anh em phải chào đón với lòng tôn trọng, thấu cảm và thương xót: Anh em mới là quan trọng, chứ không phải những cơ cấu”.

“Tôi tin rằng các Huynh đệ đoàn liên nhánh Phan sinh là một dấu chỉ quan trọng của sự hiệp thông đoàn sủng của chúng ta,” – Anh Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ OFM phát biểu – “điều ấy vượt xa những khác biệt về lịch sử và thậm chí cả sự chia rẽ của chúng ta, vốn rất nặng nề trong quá khứ. Đó là con đường để ngày nay chúng ta hình thành nên một huynh đệ đoàn tận tâm với sứ mệnh, khởi đi từ nền tảng Tin Mừng, để xây dựng một viễn tượng chung, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.”

Ở Assisi, Cộng đoàn đặt tại Đền thánh Chiesa Nuova (ngôi nhà của thân phụ thánh Phanxicô), đã hoạt động được 4 năm, gồm ba anh em OFM, hai OFMCon và một OFMCap. Các anh em đến từ Indonesia, Lebanon, Slovenia và Brazil. 

Tại Rieti, Cộng đoàn đã hoạt động từ tháng 12 năm 2017, có ba anh em: một OFMCon, một OFM và một OFMCap.

(Nguồn: https://ofm.org/le-comunita-interobbedienziali.html)

Loading...