Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria-Trung Gian Mọi Ân Sủng, Bổn Mạng Huynh Đệ Đoàn Trung Ương Dòng OFM

2021-05-23 280 Thảo luận

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, Huynh Đệ Đoàn Trung Ương Dòng, tôn trọng các quy định về sức khỏe và an toàn, đã cử hành Lễ Bổn mạng: Đức Trinh Nữ Maria-Trung Gian Mọi Ân Sủng. Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế lúc 11 giờ 30, do Anh Phụ trách Hugh McKenna OFM của Học viện Thánh Isidoro Roma chủ tế, cùng với các anh đồng tế: Tổng cố vấn Lino Gregorio Redoblado, Tổng Thư ký HL&HV Cesare Vaiani, và các anh em. Tham dự Thánh lễ có các anh em của Huynh đệ đoàn Trung ương Dòng và các thân hữu.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/celebrando-la-festa-s-maria-mediatrice-patrona-della-curia-generale-ofm-2/)

Loading...