Một kho tàng ẩn giấu được phát hiện: Cuốn sách nói về sự tương đồng giữa đời sống của thánh Phanxicô với đời sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta

2020-04-17 143 Thảo luận

Xa lạ với độc giả phổ thông từ 600 năm nay và chỉ được tiếp cận bởi các học giả, tác phẩm cực kỳ quan trọng này bây giờ, lần đầu tiên, được ra mắt trong ngôn ngữ hiện đại.

Hai thập kỷ qua, chúng ta thấy xuất hiện tác phẩm “Thánh Phanxicô”: tài liệu nguồn”, một tuyển tập gồm ba cuốn sách nói về chính các tác phẩm của Phanxicô và những tài liệu hạnh thánh về ngài từ thời Trung cổ cho đến giữa thế kỷ thứ 14. Bây giờ, loạt bài này sẽ được tiếp tục với việc xuất bản một tác phẩm đồ sộ, “Cuốn Sách nói về tính tương đồng giữa đời sống của thánh Phanxicô với đời sống của Đức Giê-su Kitô Chúa chúng ta”, do anh Bartôlômêô thành Pisa viết khoảng giữa các năm 1385-1390.

Cuốn sách về các Tương đồng” (thường được gọi là “các Tương đồng”) trình bày đỉnh điểm sự tôn vinh khuôn mặt của thánh Phanxicô vào thời Trung cổ. Nó chứa đựng gần như trọn vẹn các tác phẩm của vị thánh, và một kho tài liệu rộng lớn các truyền thuyết hạnh thánh thịnh hành về đấng thánh từ thế kỷ 13 qua cuối thế kỷ 14. Thêm vào đó, có những danh sách dài về các nơi chốn mà các anh em Phan sinh, các chị Dòng Nhì và các anh chị em Phan sinh tại thế đã sống và phục vụ, với nhiều chi tiết về nhiều nhân vật Phan sinh, nổi tiếng cũng như không nổi tiếng.

Tác giả, Bartôlômêô thành Pisa, chia tác phẩm to lớn của mình thành ba phần mà anh gọi là ba “Cuốn sách”. Phần thứ nhất nói về Nhập thể, Giáng sinh và cuộc đời niên thiếu của Đức Giê-su, với những nét tương đồng được tìm thấy trong những năm đầu của cuộc đời của thánh Phanxicô. Phần thứ hai liên can đến những tháng ngày thực hiện sứ vụ công khai của Đức Giêsu: rao giảng và chữa lành, kêu gọi các môn đồ, di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, với những sự kiện tương tự như thế trong đời của Phanxicô. Phần ba liên can đến Cuộc Khổ nạn, Chết, Sống lại và Lên trời/Tôn vinh của Đức Kitô, với các biến cố của Phanxicô trong những ngày cuối đời ngài: bệnh tật và đau đớn, lãnh nhận các dấu thánh, cái chết, sự phong thánh, và những phép lạ được quy cho ngài như một đấng cầu bầu trên trời.

Trong 6 thế kỷ, bản văn này, rất quan trọng cho các cộng đoàn Kitô hữu bị đánh động bởi cuộc đời của thánh Phanxicô, chưa bao giờ được xuất bản bằng một ngôn ngữ hiện đại. Bản dịch này là một cái mốc trong việc đem “Cuốn sách về các tương đồng” đến với độc giả hôm nay.

Xem thêm thông tin:

Sự tương đồng 3 tập: Tỏ hiện, Loan báo, Tôn vinh

Loading...