Phúc Âm Hoá trong giáo xứ và COVID-19

2020-08-02 189 Thảo luận

Các Anh Thư ký Phúc âm hoá và Truyền giáo thân mến,

Bình an và Thiện hảo!

Từ Văn phòng Tổng Thư ký Phúc âm hoá và Truyền giáo, chúng tôi muốn gởi đến anh em lời chào liên đới và hy vọng. Trong sự liên đới với những khó khăn mà anh em và các cộng đoàn của anh em đang sống trong thời khắc đại dịch này vì Covid19, và cũng trong hy vọng, bởi vì trong niềm tin vào Chúa Phục sinh, chúng ta biết rằng đây không phải là kết thúc, và chúng ta có thể thoáng thấy một tương lai tốt đẹp hơn và một “sự bình thường mới”.

Rất đáng để đọc văn bản này:

“Chúng ta được mời gọi có những thái độ phát sinh từ niềm hy vọng, vượt lên tác động làm tê liệt của hai cám dỗ trái ngược nhau: một mặt, sự cam chịu khi thụ động trải qua các sự kiện; mặt khác, nỗi nhớ nhung về một quá khứ, chỉ khao khát những gì đã có trước đó. Thay vào đó, đã đến lúc nghĩ ra và thực hiện một dự án sống chung của con người, cho phép một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người” (Học viện giáo hoàng về cuộc sống, Cộng đoàn nhân sinh trong thời đại dịch: Suy niệm về cuộc sống tái sinh -  Pontifical Academy for Life, Humana Communitas in the Age of Pandemic: Untimely Meditations on Life’s Rebirth“, 22.07.2020).

Tất cả chúng ta được mời gọi cộng tác vào giấc mơ này và vào sự xuất hiện của một tương lai tốt đẹp hơn, vì đây là nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là những người rao giảng Tin mừng, để loan báo về một thế giới tốt đẹp hơn – như những yếu tố của Nước Thiên Chúa - và cùng tạo nên các điều kiện làm cho nó hiện thực.

Bức thư này cũng là một lời mời gọi đọc Huấn thị mà Toà thánh vừa xuất bản về Giáo xứ: “Sự chuyển đổi mục vụ của cộng đồng Giáo xứ để phục vụ sứ mạng rao giảng Tin mừng  của Giáo hội”, do Bộ Giáo sĩ, 20/07/2020.

Có nhiều Đơn vị, huynh đệ đoàn và anh em dấn thân trong công việc giáo xứ. Chúng ta biết rằng từ giáo xứ chúng ta có thể thực hiện một công cuộc truyền giáo tốt và vĩ đại.

Chúng tôi muốn nhắc nhở anh em rằng trước khi có Huấn thị này, Dòng của chúng ta, qua Văn phòng Tổng Thư ký Phúc âm hoá và Truyền giáo, đã xuất bản một văn bản về giáo xứ vào năm 2009: “Được sai đi phúc âm hoá trong tình huynh đệ và hèn mọn tại Giáo xứ”. Đối chiếu hai văn bản, chúng ta thấy chúng ta không chỉ đi trước để đề cập một số chủ đề xuất hiện trong Huấn thị như thế nào, mà còn cho chúng ta nhiều manh mối hành động, cùng với việc đọc các dấu chỉ thời đại, mà không có trong Huấn thị hiện tại.

Chúng ta hãy mạnh dạn đọc, cùng với Huấn thị, văn bản của chúng ta về VIỆC PHÚC ÂM HOÁ TẠI GIÁO XỨ, với tư cách là anh em và hèn mọn, để tìm cách trở thành, “giáo xứ ra đi”, cộng đồng của các cộng đồng, người cổ võ việc loan báo Tin mừng. Cũng mời gọi anh em chia sẻ bức thư này và những văn bản này với các Văn phòng Thư ký Phúc âm hoá của các Đơn vị của anh em và mời họ đọc chúng và thực hiện, từ những bản văn này, việc đánh giá các dự án và thực hành phúc âm hoá của chúng ta.

Chúng ta hãy tận dụng thời gian bị cách ly này để cập nhật và xem lại việc thực hành phúc âm hoá của chúng ta từ quan điểm “giáo xứ ra đi”.

Roma, 25 tháng 7 năm 2020 

Các bào đệ của anh em,
Ts. Alonso Morales, ofm
Ts. Valmir Ramos, ofm
Ts. Antonio
 Lanzi, ofm

Loading...