Tân Tổng Thư Ký Và Công Chứng Viên Của Hội Dòng

2022-09-20 377 Thảo luận

Trung ương Dòng thông báo: Anh Antonio Iacona, Tân Tổng Thư ký và Công chứng viên của Dòng, sẽ nhận nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Anh Antonio, thuộc Tỉnh dòng Thánh Danh Chúa Giêsu ở Ý, đã được Hội đồng Dòng bầu chọn vào ngày 11 tháng 3 năm 2022.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/nuovo-segretario-generale-e-notaio-dellordine/)

Loading...