Thông cáo báo chí từ Hội Đồng Dòng Anh Em Hèn Mọn

2019-08-07 451 Thảo luận

Hội Đồng Dòng Anh Em Hèn Mọn, trong phiên họp ngày 19 tháng 07 tại Trung ương Dòng ở Rôma, đã quyết định cử hành

Tổng Tu nghị 2021 của Dòng

Tại Manila, Phi Luật Tân

Từ ngày 01 đến ngày 29 tháng 05

Hội Đồng Dòng đã đi đến quyết định này sau khi trải qua những phân định trong tâm tình cầu nguyện, và lưu ý đến những yếu tố quan trọng đáng kể, bao gồm những điều khoản của điều 190 và 194:5 của Tổng Hiến chương Dòng, tiếng nói tư vấn của Hội Đồng Dòng Mở Rộng được tổ chức tại Nairobi, Kenya tháng 6 năm 2018, và đề nghị của các Chủ tịch các Hội đồng Miền trong cuộc họp tại nhà Trung ương Dòng ở Rôma từ ngày 21 đến 24 tháng 05, 2019.

Ngoài ra, sự chọn lựa địa điểm cho Tổng Tu nghị 2021 được gợi hứng bởi cuộc cử hành kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được loan báo tại Phi Luật Tân, với các anh em Phan sinh là một trong những dòng tu tiên phong trong sứ mạng loan truyền đức tin trong quần đảo.

Loading...