Thống Kê Anh Em Hèn Mọn

2022-10-23 706 Thảo luận

“Acta Ordinis Fratrum Minorum” xuất bản tháng 9 năm ngoái, đã đưa ra các số liệu thống kê liên quan đến sự hiện diện của Dòng chúng ta trên thế giới đến tháng 12 năm 2021, cho giai đoạn 2020-2021.

Hơn tám thế kỷ trước, với sự phê chuẩn của ĐGH Innocentê III, thánh Phanxicô Assisiô đã thành lập một trong những dòng tu lớn nhất Kitô giáo, hiện vẫn là một dòng lớn nhưng được chia thành ba nhánh: Dòng Anh em Hèn mọn (OFM), Dòng Anh em Hèn mọn Tu viện (OFMConv) và Dòng Anh em Hèn mọn Capuchin (OFMCap).

Hiện nay, Dòng Anh em Hèn mọn có 12.127 anh em tại 119 quốc gia. Trong đó: 445 thỉnh sinh (không tính); 325 tập sinh; 1.409 khấn tạm (931 định hướng giáo sĩ, 137 không giáo sĩ, 341 chưa định hướng); 10.395 khấn trọng (8.190 linh mục, 70 phó tế vĩnh viễn, 393 định hướng giáo sĩ, 1.633 giáo dân); 3 Hồng y, 106 Tổng Giám mục và Giám mục. Trong giai đoạn 2020-2021này, Dòng ghi nhận 341 anh em qua đời.

Các anh em được phân bổ như sau: 1.303 ở Châu Phi và Trung Đông; 2.958 ở Mỹ Latinh; 983 ở Bắc Mỹ; 1.548 ở Châu Á và Châu Đại Dương; 3.136 ở Tây Âu; 2.209 ở Đông Âu.

Dongf chúng ta hiện có 91 tỉnh dòng và 10 hạt dòng tự trị, 7 thực thể trực thuộc Tổng Phục vụ; 17 hạt dòng phụ thuộc các tỉnh dòng; 14 Hội đồng Giám tỉnh và 3 Liên Hội đồng (Châu Á/Châu Đại Dương: FCAO; Châu Mỹ Latinh: UCLAF; Châu Âu: UFME).

Tại Tổng Tu nghị cuối cùng vào năm ngoái, anh Massimo Fusarelli, thuộc tỉnh dòng thánh Bonaventura, Ý, được bầu làm Tổng Phục vụ Dòng AEHM, và là người kế vị thứ 121 của Thánh Phanxicô Assisiô.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/nel-mondo-12-127-frati-in-119-paesi/)

Loading...