Tu nghị ảo của Điểm  thánh Phanxicô Assisi tại Liên xô

2020-07-02 188 Thảo luận

Vào thứ bảy, ngày 13 và 20 tháng 6, Điểm thánh Phanxicô Assisi tại Liên xô đã tổ chức Tu nghị của mình theo định dạng “ảo” thông qua hội nghị truyền hình. Điểm này trực thuộc anh Tổng Phục vụ, và Tu nghị đã được giả thiết sẽ họp tại thành phố St. Peterburg vào tháng 05 năm nay, với sự hiện diện của ngài. Thật không may, do đại dịch coronavirus, điều này đã không thể thực hiện. Vì vậy, các anh em đã gặp nhau dưới sự chủ trì của anh Marco Gongalo, Tổng kinh lược.

Anh Tổng Phục vụ đã hiện diện tại cuộc họp này với một thông điệp gửi đến các anh em cùng với  lời chúc lành của ngài. Vào đầu Tu nghị, anh Marco đã đọc sắc lệnh của anh Tổng Phục vụ và chính thức công bố cuộc bầu chọn ban Điều hành mới của Ban Tổng Cố vấn. Anh Stefano Invernizzi được chọn làm Chủ tịch và các anh Juliusz Basznianin và Bernardin Turmann làm Cố vấn. Tiếp theo đó là bản báo cáo cuộc kinh lược cũng như các báo cáo của các anh Chủ tịch, Quản lý, Thường huấn, Đối thoại đại kết và Mục vụ ơn gọi trong ba năm vừa qua. Các Anh em cũng đã biểu quyết trên Nội quy mới của Điểm, sẽ được đệ trình cho Ban Tổng Cố vấn để được phê chuẩn.

Trong khi đây là lần đầu tiên các anh em gặp nhau dưới dạng khác thường này, anh em cũng đã quen gặp “ảo” trong việc chu toàn hành trình thường huấn của anh em, vượt qua những khoảng cách lớn  giữa các huynh đệ đoàn của Điểm. Điểm gồm 8 anh em đến từ nhiều Tỉnh khác nhau của Dòng, nhiều quốc gia và ba huynh đệ đoàn ở St. Petersburg, Novosibirsk và Ussurijsk.

Các anh em dấn thân, “nhằm đặt nền móng cho Dòng”, trong việc chăm sóc mục vụ cho các người công giáo theo nghi lễ La-tinh, trong đối thoại đại kết và liên tôn theo các Nguyên tắc hướng dẫn riêng của anh em. Vì đã cử hành qua “Tu nghị ảo,” giờ đây “Đại hội Hậu Tu nghị”cũng sẽ được cử hành trong định dạng này, với hy vọng rằng không bao lâu nữa anh em sẽ lại có thể trải nghiệm niềm vui được thực sự gặp lại nhau.

Loading...