Tu nghị lần thứ năm Under Ten OFM: Sứ điệp chung kết gửi đến toàn thể anh em - Tuyên ngôn Taizé về đối thoại

2019-08-04 270 Thảo luận

Trong các ngày từ 07-14/07/2019, chúng tôi, những Anh em Hèn mọn khấn trọn dưới 10 năm (Under Ten) đến từ khắp nơi trên thế giới, đã họp tu nghị tại Taizé, Pháp, để suy tư về đề tài “Anh em thực hành đối thoại”.

Sự cử hành này đã trở nên phong phú nhờ sự tham dự của 181 Anh em Hèn mọn (đại diện của 5 châu lục, thuộc 15 hội đồng của Dòng, 86 thực thể và 52 quốc tịch), đã quy tụ cùng với Anh Tổng Phục vụ, Michael Perry, anh Phó Tổng Phục vụ, các Tổng cố vấn và Ban tổ chức. Cộng đoàn “các đan sĩ” Taizé, trong những ngày này, đang tiếp đón khoảng 2000 người đến từ nhiều nơi trên thế giới, nhờ đó đã làm tăng thêm giá trị cho việc cử hành Tu nghị của chúng tôi.

Chủ đề của Tu nghị là “Anh em thực hành đối thoại” đã được đề xuất cho việc suy tư trong ba giai đoạn: tiền-Tu nghị, Tu nghị và hậu-Tu nghị.

Để kết thúc thời gian ân sủng đặc biệt này, chúng tôi nhận thấy cần phải đề xuất những nhận xét sau đây vốn được gắn kết một cách không thể tách khỏi đề tài “Anh em thực hành đối thoại” và gợi mở ra cho các viễn ảnh tương lai:

1. Ngày hôm nay, vấn đề đối thoại là cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Cộng đoàn Taizé mà chúng tôi sống trong những ngày này, đã cho chúng tôi một khung cảnh cụ thể để trau dồi sự tin cậy và tình bằng hữu. Những ví dụ như thế này đòi hỏi chúng tôi phải thực hành trong sự tái lượng giá theo định kỳ về những định kiến đã được nắn đúc theo thời gian.

Liên quan đến những điều mà chúng tôi đã được lắng nghe trong những ngày này, chúng tôi nhận thấy cần nhấn mạnh đến những điểm sau đây:

a. Anh Tổng Phục vụ đã nhấn mạnh rằng việc đối thoại trong đời sống của Anh em Hèn mọn có nghĩa là ơn gọi sống trong Huynh đệ đoàn – tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho tha nhân và thọ tạo. Chiêm niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta đi vào trong một sự liên hệ và hiệp thông, và đó chính là DNA đích thực của chúng ta. Trong sự liên hệ đến mình, Anh Michael đã xác định phẩm chất của sự đối thoại huynh đệ như là điểm mấu chốt để dựa vào đó mà kiên trì tìm kiếm những cách thức sáng tạo, hầu đối phó với những khủng hoảng trong đời sống tu trì của chúng ta.

b. Anh Alois, Bề trên cộng đoàn Taizé, đã nhấn mạnh về sự hiểu biết những giới hạn riêng của mình như là nấc thang đầu tiên để hướng tới sự đối thoại; được bén rễ sâu trong đức tin của chúng ta như những môn đệ của Chúa Ki-tô, chúng ta đừng sợ hãi đối thoại với người khác và cũng đừng thu hẹp người khác vào trong các phạm trù của mình.

c. Anh Cesare Vaiani, Tổng thư ký Huấn luyện và Học vấn, trong bài suy tư của mình liên quan đến đề tài mô mẫu đối thoại được cống hiến từ Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di và Huynh đệ đoàn anh em tiên khởi, đã muốn nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chấp nhận sự xung đột như là một phần không thể tránh khỏi của mỗi cuộc đối thoại. Anh cũng đã khích lệ các anh em trẻ tụ họp tại Taizé hãy làm phong phú hành trang của họ bằng cách tự đối chiếu với những anh em đến từ các thực thể mà vì môi trường xung quanh bị đòi buộc sống trong sự đối thoại.

Có một Huynh đệ đoàn Phan sinh đã sống tại Taizé từ 1964-1972 và chúng ta cũng đã trải nghiệm nơi đây như là địa điểm của ân sủng, thuận lợi cho việc gặp gỡ Chúa Ki-tô trong cầu nguyện và trong lời ngợi khen, đồng thời đối thoại với thế giới và với tín đồ của các tôn giáo khác. Chính trong sự lắng nghe và đồng hành với dân Thiên Chúa, các Anh em cộng đoàn Taizé làm chứng tá cho hành trình đại kết và tìm kiếm sự hiệp nhất.

2. Đối với Anh em Hèn mọn, chúng ta có một truyền thống giàu có về đối thoại và sự cởi mở, khởi đi từ cuộc gặp gỡ lịch sử của Thánh Phan-xi-cô với quốc vương Ai-cập Malik al Kamul vào năm 1219. Truyền thống này đã tìm thấy sự xác nhận và được mở rộng thêm nữa nơi kinh nghiệm của các anh em Under Ten đã sống tại đây, trong sự lắng nghe và sẻ chia những tư tưởng và quan điểm trong làm việc nhóm theo các ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta biết rằng đối thoại khởi đi từ con tim; vì thế chúng ta được mời gọi trước hết hãy lắng nghe người khác không một chút định kiến và sợ hãi, nhất là trong một xã hội được đánh dấu bởi sự thay đổi mau chóng gắn liền với những phát triển kỹ thuật sâu xa. Đồng thời, trong sự cởi mở này, các thách đố khác nhau - chẳng hạn như sự khác biệt xã hội và văn hóa, sự giằng co giữa thực tế và thế giới ảo, sự khác biệt tuổi tác, chủ nghĩa cá nhân - đòi hỏi phải có một không gian đối chiếu trong đời sống Huynh đệ đoàn của chúng ta.

Trong ánh sáng của công việc đã được tiến hành, chúng tôi - những Anh em Hèn mọn - xin tuyên bố rằng:

Nhận thức về khó khăn to lớn trong đối thoại và trong sự mở ra nơi thế giới mà chúng ta đang sống với những cám dỗ của thù ghét, chia rẽ, bạo động và lòng ham muốn “ăn trên ngồi trốc”, chúng tôi được mời gọi học hỏi từ kinh nghiệm sống tại Taizé này, đối chiếu nó với truyền thống giàu có của Anh em Hèn mọn chúng ta, vun trồng những cơ hội cụ thể về sự đối thoại, sự cởi mở, lòng khoan dung và sự tiếp đón: chúng tôi có thể nhìn thấy người khác không như là một mối nguy cho sự hiện hữu của mình, nhưng như là nguồn của sự phong phú. Vì thế chúng tôi cam kết sống và lưu truyền kinh nghiệm này về những giá trị tin mừng dựa trên những vết chân của Thánh Phan-xi-cô.

Cuối cùng, chúng tôi – những anh em được nhóm họp tại Taizé cho Tổng tu nghị lần thứ V dành cho anh em khấn trọn dưới 10 năm – trên hết mọi sự muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, vì bằng muôn vàn cách thế, đã hướng dẫn và chỉ vẽ cho chúng tôi, nhờ lời chuyển cầu thế giá của Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Chúng tôi ghi ơn anh Tổng phục vụ vì đã triệu tập kỳ tu nghị này, Ban Tổng cố vấn, ban tổ chức, các Anh em thuộc tỉnh Dòng Chân phước Duns Scotus tại Pháp và đến tất cả các Tỉnh dòng thuộc Hội Dòng đã cố gắng rất nhiều để có thể gửi những đại biểu tham dự tu nghị này. Kế đến, chúng tôi đặc biệt muốn tỏ lòng biết ơn đến Cộng đoàn Taizé, đã dang rộng vòng tay tiếp đón mỗi người chúng tôi với lòng hiếu khách và tình bằng hữu.

Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em!

Các anh em Under Ten của anh em cùng với Tổng Phục vụ và Ban Tổng cố vấn

 

XD. dịch

Loading...