Tương lai của anh em OFM ở Cuba

2021-03-03 265 Thảo luận

Trước cách mạng Cuba, có 104 anh em Phan sinh thuộc 17 cộng đoàn hiện diện ở nhiều vùng khác nhau của đất nước. Ngày nay, có 6 tu sĩ: bốn đến từ các quốc gia khác (Mexico, Hoa Kỳ, Guatemala và Ireland) và 2 người Cuba, một vừa tuyên khấn trọng thể vào năm 2020 và được phong phó tế vào cuối tháng 1-2021, người còn lại, tám mươi tuổi, trở lại Cuba vào năm 1960 với tư cách là một linh mục, ngay sau khi các nhà cách mạng lên nắm quyền. Có ba anh em Cuba khấn tạm đang học tại Cộng hòa Dominica và một số bạn trẻ đang tìm hiểu đời sống Phan sinh. Các anh em sống trong hai huynh đệ đoàn ở thủ đô Havana.

Kể từ tháng 6 năm 2020, anh em tại Cuba là một cộng đoàn bán tự trị của Tỉnh dòng Arántzazu (Tây Ban Nha) và cũng là một phần của Hạt dòng Đức Mẹ Hy vọng (cùng với hai quốc gia khác: Cộng hòa Dominica và Puerto Rico).

Theo kinh nghiệm của nhiều hội dòng, Cuba không phải là cánh đồng lúa chín sẵn sàng cho các thợ gặt. Khó tìm được ứng viên thích hợp cho sứ vụ truyền giáo ở đây. Tuy nhiên, vẫn có nhiều hy vọng rằng các tu sĩ ở khắp nơi sẽ cảm thấy được mời gọi tham gia thử thách trong sứ vụ này. Hiện tại, ơn gọi của chúng tôi là hiện diện và đồng hành với mọi người (nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng bất khoan dung tôn giáo trong nhiều thập kỷ và họ cần được lấy lại niềm tin). Ngoài mục vụ giáo xứ, chúng tôi còn tìm hiểu nhu cầu của Giáo hội địa phương trong việc cung cấp các sứ vụ khác trong nhiều miền của đất nước. Một ước mơ cụ thể là mở ra một sự hiện diện khác bên ngoài Havana và cuối cùng lấy lại sự hiện diện có ý nghĩa lịch sử vẫn thuộc về Dòng chúng ta, nơi các anh em qua nhiều thế kỷ, đã lên đường để truyền giáo khắp đất nước này.

Tương lai của sự hiện diện Phan sinh OFM ở Cuba sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của các ơn gọi địa phương, nhưng một cam kết liên tục để thúc đẩy Cuba như một điểm đến của truyền giáo cũng sẽ cần thiết. Bất kỳ ai đọc bài viết này đều được mời gọi cân nhắc khả năng đến Cuba. Những người quan tâm có thể yêu cầu “Tài liệu hướng dẫn” để hỗ trợ cho các tu sĩ trong sứ vụ đặc biệt này, bằng cách gửi e-mail tới: fr. Francisco Gearóid Ó Conaire, [email protected]  Tài liệu có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-futuro-dei-frati-minori-a-cuba/)

Loading...