Ai Tín Thân Mẫu Anh Minh Tuệ

2008-08-05 915 Thảo luận

Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam
3 Mai Thị Lựu, Đakao, Q 1, Tp HCM
ĐT. 08.8222294

 

AI TÍN

 

Văn phòng Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn

xin kính báo

 

Bà Cố MARIA CHU THỊ KÍNH

Sinh năm 1937 tại Thuận Nghĩa - Nghệ An

Thân mẫu của Anh Phêrô Bùi Minh Tuệ

Thuộc Cộng đoàn Vinh – Nghệ An

Được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30, ngày 03 – 8 – 2008

Tại Giáo xứ Thuận Giang - Thuận Nghĩa – Vinh

Thánh lễ an táng được cử hành:

vào lúc 13 giờ 30, ngày 05 – 8 - 2008

Tại Giáo xứ Thuận Giang - Thuận Nghĩa – Vinh.

 

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho

Bà Cố Maria theo NQTD đ 9,3.

 

 

 

 

Loading...