[Hiệp thông cầu nguyện]: Anh Giuse Bùi Hoàng Anh

2017-12-01 2.501 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:

Anh Giuse Bùi Hoàng Anh, thuộc chi hội Tân Định A, vùng Sài Gòn,
đã được Chúa gọi về ngày 28/11/2017.
Nhà Dòng dâng lễ cầu nguyện cho anh Giuse vào ngày thứ Sáu, 01/12/2017
Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Loading...