[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Agata Bùi Thị Mít

2017-09-27 1.246 Thảo luận
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:
Bà Agata Bùi Thị Mít, thuộc chi hội Phương Lâm B, vùng Đồng Nai,
đã được Chúa gọi về ngày 24/9/2017. Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Agata.
 
Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Bà Agata vào ngày thứ Tư, 26/9/2017.

Loading...