[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Anna Đinh Thị Êm

2017-07-10 1.240 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:

Bà Anna Đinh Thị Êm, thuộc chi hội Phương Lâm B, vùng Đồng Nai,

đã được Chúa gọi về ngày 09/7/2017. Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Anna.

 

Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Bà Anna vào ngày thứ Tư (12/7/2017).

Loading...