[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Maria Mađalêna Trần Thị Thông

2017-06-28 1.188 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo: 

Maria Mađalêna Trần Thị Thông, là Hội viên BTƠG thuộc chi hội Thị Nghè (Sài gòn) đã an nghỉ trong Chúa vào tháng 5 năm 2107.

Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu cho linh hồn Maria Mađalêna vào ngày 30/6/2017.

Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu cho bà Maria Mađalêna  sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Loading...