[Hiệp thông cầu nguyện]: ông Đaminh Đinh Văn Tụng

2017-10-11 1.451 Thảo luận
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:
Ông Đaminh Đinh Văn Tụng, thuộc chi hội Nam Hòa, vùng Sài Gòn,
đã được Chúa gọi về ngày 03/10/2017. Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Đaminh.
 
Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho ông Đaminh vào ngày thứ năm, 05/10/2017.

Loading...