[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Hoàng Ngọc Các

2017-06-07 1.232 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo :
Ông Giuse Hoàng Ngọc Các, thuộc chi hội Thượng Thụy, Hà Nội, đã qua đời ngày 04/06/2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Giuse vào ngày 07/06/2017.
Xin Anh em Phan Sinh và quý vị cùng hiệp ý cầu cho Linh Hồn Giuse sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Loading...