[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Phạm Văn Khải

2017-07-04 1.228 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:

Ông Giuse Phạm Văn Khải, hội viên BTƠG thuộc chi hội Tân Hòa A, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi về ngày 04/7/2017.

Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho ông Giuse vào ngày thứ Tư (05/7/2017).

Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Loading...