[Hiệp thông cầu nguyện]: ông Phêrô Nguyễn Văn Nghĩa

2017-10-11 1.393 Thảo luận
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:
Ông Phêrô Nguyễn Văn Nghĩa, thuộc chi hội Phương Lâm, vùng Đồng Nai,
đã được Chúa gọi về ngày 06/10/2017. Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.
 
Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho ông Phêrô vào ngày thứ hai, 09/10/2017.

Loading...