Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Anna Phạm Thị Vy mới qua đời

2017-04-21 1.591 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo:
Bà Anna Phạm Thị Vy là Hội viên BTƠG thuộc chi hội Phú Quý, Sài gòn, đã an nghỉ trong Chúa ngày 18/4/2107.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho LH Maria vào ngày 21/4/2017.
Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu cho Bà Anna sớm hưởng phúc trường sinh trong nhà Cha muôn đời.

Loading...