Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Anna Trần Thị Phận mới qua đời

2017-04-19 1.034 Thảo luận

Trong niềm tin vào Chúa đã Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần,  xin thông báo : 

Bà Anna Trần thị Phận là Hội viên BTƠG thuộc giáo xứ Thượng Thụy, Hà nội, đã an nghỉ trong Chúa ngày 16/4/2107.

 Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Anna vào ngày 20/4/2017.

 Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu cho Bà Anna sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Loading...