Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn mới qua đời

2017-04-28 768 Thảo luận

Xin thông báo :
Bà cố Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn là hội viên Bảo trợ Ơn gọi đã qua đời tại Đức quốc. Ngày 29/04/17 là lễ giỗ 100 ngày của Bà.
Xin hiệp ý cùng nhà Dòng cầu nguyện cho Bà cố Catarina được hưởng lòng thương xót của Chúa và bà cố sớm được đón nhận vào cộng đoàn các Thánh trên trời.

Loading...