Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Nguyễn Thị Hồng

2017-05-14 784 Thảo luận

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Phục sinh xin báo tin :
Bà Maria Nguyễn thị Hồng là hội viên hội BTOG thuộc chi hội Antôn, Cầu ông lãnh, Sài gòn, vừa mới qua đời.
Nhà Dòng xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và sẽ cùng cầu nguyện và dâng Thánh lễ chỉ cho cho bà Maria vào ngày 16/05/2017.
Xin cùng hiệp ý để cầu nguyền cho Maria sớm hưởng phước Thiên Đàng vinh phúc.

Loading...