Xin hiệp ý cầu nguyện cho Maria Bùi Thị Thức mới qua đời

2017-04-28 780 Thảo luận

Xin kính báo,
Bà Maria Bùi thị Thức, là hội viên Bảo trợ Ơn gọi thuộc chi hội Hoà Hưng, Sài gòn, đã qua đời ngày 25-04-2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 29/4/2017.
Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu nguyện cho bà Maria sớm được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Loading...