25 anh em được nhận vào giai đoạn Tập viện

2019-08-24 870 Thảo luận

Trong giờ kinh Chiều ngày 21/8/2019, tại nhà nguyện Tập viện, anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, đã chủ sự giờ kinh phụng vụ và nghi thức nhận vào tập viện cho 25 anh em vừa kết thúc giai đoạn Thỉnh sinh niên khóa 2018-2019. Tham dự nghi thức có anh John Wong, Tổng Kinh lý, anh em các nơi về, anh em trong Cộng đoàn Du Sinh, và một số bà con, thân nhân của các tân Tập sinh.

Giờ cử hành nghi thức vào tập viện gồm các phần: Giờ kinh chiều, đọc lời Chúa, Lời huấn từ của anh Giám tỉnh với các tân tập sinh, làm phép và mặc áo dòng. Trong bài huấn từ, anh Giám Tỉnh đã chia sẻ cho các tân Tập sinh về đời sống hoán cải và luật sống của người Anh Em Hèn Mọn: Tuân giữ Thánh Phúc Âm Đức Giêsu Kitô. Trong bối cảnh kỷ niệm 90 năm Thiết lập Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam và 60 năm Thành lập Chủng viện, nhắc nhở các em tinh thần trở về nguồn và tiếp nối các anh lớn bước theo Đức Giêsu Kitô cách sát hơn. Sau bài huấn từ của anh Giám tỉnh, các anh khấn trọn bước lên giúp các em mặc áo dòng.

Bầu khí trang nghiêm của giờ cử hành nghi thức vào tập viện trở nên hân hoan vui mừng khi các anh em trong Tỉnh Dòng tiến đến chúc mừng và hôn chúc bình an các tân Tập sinh. Đây là cử chỉ thể hiện tình huynh đệ và diễn tả việc đón nhận thành viên mới vào Dòng, cùng chia sẻ đời sống Phan Sinh với nhau.

Loading...