Ai tín: Bà cố Anna Nguyễn Thị Hường

2020-10-13 709 Thảo luận

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HƯỜNG

sinh năm 1931

Thân mẫu của anh Tađêô Phạm Văn Hiền, OFM., Cộng đoàn Ân Phúc,

đã được Chúa gọi về,
lúc 19 giờ 00, Thứ Hai ngày 12-10-2020
tại Vĩnh Phước, Nha Trang.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Loading...