Ai tín: ông cố Phanxicô Phạm Văn Vinh, thân phụ anh Phanxicô Phạm Vương Vũ vừa mới qua đời

2020-11-16 830 Thảo luận

Loading...