Ai tín: Ông Gioakim Nguyễn Văn Tịnh, thân phụ của anh Gioakim Nguyễn Văn Hưởng mới qua đời

2021-04-29 1.027 Thảo luận

Loading...