Tỉnh Dòng có thêm 14 anh em tuyên khấn lần đầu

2019-08-25 985 Thảo luận

Vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 22/8/2019, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 14 anh em thuộc khoá tập 2018 – 2019, tại nhà thờ Giáo xứ Du Sinh, Tp. Đà Lạt. Thánh lễ được cử hành lúc 9:30 do anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM chủ tế. Đoàn đồng tế có anh John Wong, Tổng Kinh lý, các anh em linh mục trong Tỉnh Dòng, các linh mục thân nhân của các tân khấn sinh, và tham dự thánh lễ có bà con giáo dân trong giáo xứ, thân nhân của các tân khấn sinh, các ân nhân và các anh em trong Tỉnh Dòng về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các tân khấn sinh.

Mở đầu Thánh lễ, anh Giám Tnh có nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria chia sẻ vương quyền của Đức Giêsu Kitô và Mẹ luôn thưa hai tiếng XIN VÂNG: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì. Và bài giảng của anh Phó Giám tỉnh, anh đã khai triển ý nghĩa của lời cầu nguyện này qua hai ý: 1) Ý Chúa luôn luôn muốn chúng ta sống đời hoán cải như Thánh Phanxicô trở nên con cái của Chúa, con cái của ánh sáng, trở nên thụ tạo mới; 2) Hình mẫu Ý Chúa mà Thánh Phanxicô muốn trở nên là Đức Giêsu Nghèo Khó và Chịu Đóng Đinh. Qua đó, tâm hồn của các tân khấn sinh trở nên mảnh đất tốt để những gì mà Chúa đã gieo vào tâm hồn các em sẽ sinh hoa kết quả, có hạt sinh 30, hạt sinh 60 và có hạt sinh 100. Nhứ thế, điều Chúa muốn mỗi người chúng ta trước hết không phải là làm gì, nhưng là tôi sẽ trở nên giống Đức Giêsu Kitô như thế nào. 

Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng trong bầu khí hân hoan vui mừng, nhất là lúc các em quỳ trước cung thánh, trong tay anh Giám tỉnh và long trọng đọc lời tuyên khấn của mình trong niềm xác tín và phó thác vào ơn Chúa và sự trợ giúp của anh em.

Sau thánh lễ, mọi người xuống

Loading...