Tưởng niệm Giờ Lâm chung của Cha Thánh Phanxicô

2019-10-05 347 Thảo luận

Tối 3/10 vào lúc 19 giờ 00, anh em Phan Sinh trong ba cộng đoàn tại Sài Gòn, các anh chị em thuộc các đơn vị trong Gia đình Phan Sinh tại Việt Nam, các nhóm sinh viên, công nhân tại Quận 9, đã tập trung về Cộng đoàn Thủ Đức, trong Hội Trường Thánh Phanxicô, cùng cử hành nghi thức Tưởng niệm Giờ Cha Thánh Lâm chung.

Năm nay, Đại lễ Cha Thánh Phanxicô diễn ra trong khung cảnh Tỉnh Dòng kỷ niệm 90 Dòng Anh Em Hèn Mọn được thiết lập tại Việt Nam, và 60 năm Chủng viện Phanxicô Thủ Đức, tiền thân của Học viện Phanxicô ngày nay. Ngoài những đơn vị kể trên, trong giờ Tưởng niệm còn có sự hiện diện đặc biệt của các vị khách quý: anh Michel Laloux, Giám tỉnh Pháp-Bỉ, anh John Wong, Tổng Kinh lý.

Buổi Tưởng niệm Cha Thánh Lâm chung gồm có 2 phần: phần I – Cầu nguyện, suy niệm về Giờ phút Cha Thánh đón chào Chị Chết. Mọi người được mời gọi suy niệm về 5 chặng đường quan trọng trong cuộc đời của Cha Thánh: Chặng 1 – Nhận ra Thiên Ý; Chặng 2 – Nhận lấy Ngôi Lời nhập thể; Chặng 3 – Cùng ca ngợi Chúa; Chặng 4 – Cùng đau khổ với Người; Chặng 5 – Cùng chất với Người. Phần II – Gặp gỡ, chia sẻ giữa các đơn vị trong Gia đình Phan Sinh với nhau.

Chương trình đêm tưởng niệm kết thúc lúc 21 giờ 30, mọi người trở về trong niềm vui và hy vọng trên con đường hoán cải trở về với Thiên Chúa là Cha theo cách thức của Thánh Phanxicô.

Loading...