Ngày Giới trẻ thế giới – Panama 2019 - Làng sinh thái Phan sinh

2018-10-20 376 Thảo luận

Cùng với Phong trào Công giáo toàn cầu về khí hậu (GCCM), Văn phòng trung ương JPIC đang tổ chức một loạt các hoạt động nhằm quảng bá thông điệp “Laudato si” trong thời gian diễn ra Ngày thế giới Giới Trẻ (WYD), được tổ chức ở Panama City từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Trường Trung học quốc tế Maria Inmaculada sẽ là điểm gặp gỡ và nơi tổ chức các sự kiện khác nhau của Gia đình Phan Sinh trong thời gian WYD-2019, ví dụ như cuộc họp mặt quốc tế của Giới trẻ Phan Sinh, và sự khởi đầu của dự phóng “huynh đệ đoàn truyền giáo toàn cầu”, một dự phóng được các Tổng thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa của OFM, OFM Conv., OFM Cap. và TOR đề bạt. Huynh đệ đoàn đang mời 05 anh em của các nhánh đến trải nghiệm sự việc trong thời gian diễn ra WYD-2019.

Mối quan tâm chính của GCCM và OFM JPIC sẽ là sự quảng bá chiến dịch “Sống tinh thần Laudato  si” và “Cách sống mới.” Để hoàn thành hai mục tiêu này, chúng tôi đã làm việc để tổ chức một loạt các hoạt động trong mấy tháng vừa qua. “Làng sinh thái Phan sinh,”, chẳng hạn, là một hình thái diễn tả cách cụ thể các mục tiêu này; nó được đặt bên trong Trường Trung học quốc tế Maria Inmaculada, và nhiều hoạt động của WYD-2019 sẽ được diễn ra tại đó cùng với các “tình nguyện viên Laudato si,” và cùng lúc, kênh truyền hình xã hội sẽ được mở với sự trợ giúp của GCCM. Chúng tôi cũng đang tổ chức những sáng kiến khác: buổi hòa nhạc “Laudato si” với sự góp mặt của ban nhạc Alfareros đến từ Cộng hòa Dominica; một cuộc tuần hành sinh thái với giáo xứ San Antonio de Miraflores; và một cuộc triển lãm hình ảnh di động.

Nếu bạn trẻ nào muốn tham dự WYD-2019, chúng tôi mời đến với chúng tôi trong sáng kiến này: họ có thể là những tình nguyện viên Laudato si. Về thông tin và đăng ký, cũng như sự tham dự vào tất cả các hoạt động với  Gia đình Phan sinh, xin vào trang: dddd.com. Chúng tôi sẽ gởi thêm nhiều thông tin trong những tuần tới.

Chúng tôi mời anh (chị) đăng ký làm tình nguyện viên “Laudato si” trong thời gian diễn ra WYD. Anh (chị) sẽ có cơ hội tham dự vào khóa huấn luyện từ 19 đến 21 tháng Giêng, bao gồm một buổi thuyết trình ở Đại học Công giáo Santa Maria La Antigua, một buổi tĩnh tâm và nhiều hội thảo. Sau chương trình tập huấn này, anh (chị) sẽ giúp chúng tôi, trong thời gian diễn ra WYD, quảng bá các sứ điệp của Laudato si trong Làng sinh thái, ở buổi trình diễn hòa tấu và khắp thành phố!

Để tham gia vào chương trình này, chúng tôi xin mởi anh (chị) đọc cho kỹ tài liệu thông tin này và FAO, và, nếu anh (chị) còn có những câu hỏi nào, xin vui lòng viết về địa chỉ sau:

jmjlaudatosi@catholicclimatemovement.global

Một khi đọc xong thông tri này, bất cứ ai thấy thích thú, xin đăng ký ở đây trước ngày 15 tháng 10.

Chúng tôi chỉ có 100 chỗ khả dụng cho các tình nguyện viên, do đó xin đăng ký ngay hôm nay!

Br. Jaime Campos, OFM

Giám đốc, Văn phòng Trung ương JPIC, Rome

ts Alexis Trần Đức Hải, OFM dịch

Loading...