Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

2017-06-05 406 Thảo luận

Hội Đồng Giám Mục đã gửi đến Quốc Hội Việt Nam khóa XIV  một số nhận định và suy nghĩ về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016.

Chúng tôi nói lên những nhận định và suy nghĩ này “nhân danh cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam”, vì thế chúng tôi cũng xin gửi bản văn này đến tất cả anh chị em, để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và cầu nguyện cho dân tộc Viện Nam thân yêu, đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách trong việc xây dựng đất nước thành một xã hội thật sự công bằng, dân chủ và văn minh.

Xin quý vị đọc bản văn tại đây

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...