Đường Về

2019-02-25 240 Thảo luận

Nhằm tạo tình huynh đệ giữa anh em các lớp trong Nhà Tìm hiểu Phanxicô, tối thứ Năm (21/02/2019) vừa qua, anh em đã tổ chức buổi cầu nguyện giữa các tổ trong nhà.

Tất cả anh em được chia thành hai nhóm cầu nguyện. Trong đó, nhóm một gồm các tổ 1,3,5,7; và nhóm hai gồm các tổ 2,4,6,8. Đúng 19h30, anh em các nhóm có mặt đầy đủ tại địa điểm cầu nguyện mà hai nhóm đã chọn để khai mạc buổi cầu nguyện liên tổ tháng Hai.

Với chủ đề “Giuse- Đấng Công chính”, anh em nhóm một cũng cầu xin thánh Giuse ban ơn soi sáng để anh em luôn biết vâng phục và mau mắn thực hiện Thánh Ý của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, nhóm hai cũng mong muốn được trở về nương náu bên Chúa với chủ đề “Trở về với Chúa”.

Sau cùng, hai nhóm kết thúc bằng giờ kinh tối, và anh em giữ giờ thinh lặng Thánh để tìm về và nghỉ ngơi bên Chúa.

Loading...