Mừng Lễ Với Cha Giám Tỉnh

2020-10-30 863 Thảo luận

Nhân dịp mừng lễ thánh Inhaxiô Antiôkia, bổn mạng cha Giám tỉnh, ngày 17/10 vừa qua, anh em Nhà Tìm hiểu Phanxicô đã tham gia một buổi sinh hoạt trong tình huynh đệ đầy niềm vui và bổ ích. Cụ thể, cha đặc trách, các anh đồng hành cùng với ban Văn - Thể - Mỹ đã tổ chức một chương trình trò chơi lớn để anh em có thể vui chơi giải trí, qua đó nhiều bài học về môi trường đã được rút ra, nhằm giúp anh em ý thức hơn về việc học hỏi tông huấn “Laudato si” của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như tự giác hơn về các hành động bảo vệ môi trường. Qua các trạm Mẹ Đất,  Anh Khí, Anh Lửa và Chị Nước, anh em được tham gia vào các trò chơi vận động, các hình phạt do trưởng trạm đưa ra, đã giúp anh em phát huy kĩ năng làm việc nhóm khi phải suy luận tìm cách giải mật thư, kĩ năng suy luận để vượt qua các thử thách cách thông minh nhất. Nhờ sự hưởng ứng tham gia tích cực và hăng say của anh em Nhà Tìm hiểu, trò chơi lớn đã diễn ra một cách vui tươi và tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên anh em Nhà Tìm hiểu tổ chức trò chơi lớn tại khuôn viên Tu viện và cũng hứa hẹn nhiều chương trình trò chơi tương tự với nội dung phong phú hơn, mang nhiều bài học thú vị hơn trong tương lai. Tạ ơn Chúa đã cho anh em một ngày vui chơi thú vị và tràn đầy niềm vui.

Loading...