Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

50 NĂM NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ | Kinh nghiệm HIỆP HÀNH

BTT OFMVN
2023-12-29 11:34:42 0

Bối cảnh mà nhóm Phiên dịch CGKPV mừng năm nay trùng vào giai đoạn Tổng Giáo phận Sài Gòn đang cùng với các giáo phận trên thế giới, tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Vì thế câu chuyện chúng tôi chuyển đến quý vị đó là “Kinh nghiệm sống Hiệp hành của nhóm Phiên dịch CGKPV trong 50 năm qua. Để hoàn thành bản dịch Kinh Thánh Cựu và Tân ước, sách các Giờ Kinh Phụng vụ mà hầu hết người giáo dân và tu sĩ trong và ngoài nước đang đọc.

Chia sẻ