Skip to content
Main Banner

Chọn Chúa làm gia nghiệp - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

BTT OFMVN
2023-12-29 09:16:29 0

CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ an táng Tu sĩ linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM, cử hành lúc 8:00 ngày 29-12-2023 tại Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Đakao.

Chia sẻ